Tjänster

Vi arbetar med brandskydd och erbjuder våra kunder allt från projektering till färdig anläggning.

Varför fasta släcksystem?
Fasta släcksystem har visat sig vara den viktigaste, enskilda åtgärden för att förhindra stora brandkatastrofer. Dessutom ger de också  andra fördelar t.ex:
 • Lägre försäkringspremier
 • Skydd av oersättliga värden
 • Lägre byggnadskostnader
 • Stor säkerhet för liv och egendom

Vi skickar gärna en aktuell referenslista.

Vid behov av brandskydd, kontakta GE-Sprinkler. Vi ligger i täten när det gäller:

 • Utveckling
 • Tillverkning
 • Service
 • Utbildning

Vattensprinkler
En sprinkleranläggning, rätt dimensionerad och installerad, ger största säkerhet mot totalskada vid brand. 100-årig erfarenhet visar att tillförlitligheten för sprinkler är över 99%.
Sprinkler är en automatisk larmanläggning som dessutom släcker brand.
Sprinkler är ett kostnadseffektivt och miljövänligt brandskydd.
GE-Sprinkler har stor efrarenhet av konstruktion och montage av sprinkler i olika typer av anläggningar t.ex:

 • Industrier
 • Köpcentra
 • Kontor
 • Värmeverk
 • Äldrebende
 • Offentliga lokaler

Skumsprinkler
För vissa risker är skuminblandning ett oundvikligt släckmedel, t.ex vid bränder i brännbara vätskor. Skum är då ett nödvändigt verktyg för att bekämpa dessa typer av bränder. Med vår erfarenhet och stora kontaktnät kan vi hjälpa till att alltid få rätt typ av anläggning oberoende av hur risken ser ut. I en skumsprinkleranläggning är det viktigt att följande kriterier uppfylls:

 • Rätt riskbedömning
 • Rätt släckutrustning
 • Rätt skumvätska
 • Rätt skumtäthet
 • Rätt inblandningsutrustning

GE-Sprinkler kan hjälpa er få en optimal släckutrustning.

Vi levererar säkerhet!

Utbildning

Vi erbjuder utbildning inom SBF 120 enligt bilaga 120-06 Anläggningsskötare.

GE-Rör
GE-Rör gör rörarbeten som processledningar samt,
licenssvetsningar.

         Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.    


Lahallsvägen 2        
432 65 Väröbacka
Tel. 0340- 66 99 40
Fax. 0340-66 56 87 
              
Webbyrån Camero