Kvalitet och Miljö

GE-Sprinkler arbetar hårt och målmedvetet för att förstärka kvaliteten och miljömedvetenheten hos våra företag. Som ett led i detta kompetensutvecklar vi kontinuerligt personalen.

Kvalitet
GE-Sprinklers kvalitetspolicy bygger på enkla och väl genomtänkta samarbetsformer. Vår kvalitetspolicy syftar i första hand mot att tillvarata våra kunders intressen.
Vi vill uppnå vår kvalitetspolicy genom att:

 • Vara lyhörda för kundens förväntningar
 • Vara kostnadseffektiva och alltid erbjuda rätt produkt/metod
 • Sammarbeta och respektera kundens erfarenheter
 • Löpande kompetensutveckling
 • Alltid driva våra åtaganden med god planering
 • Iakttaga god ordning och eftersträva en säker arbetsmiljö
 • Väl planerade och styrda egenkontroller
 • Hålla utlovade färdigställandetider
 • Överlämna en komplett och felfri produkt

Vårt motto är att alltid göra rätt från början!

Miljö
GE-Sprinklers miljöarbete innebär att vi anpassar vårt produktval och våra arbetsmetoder med hänsyn till vår strävan mot en högre miljömedvetenhet och en kontinuerlig förbättring av vårt miljöarbete.
Vi vill uppnå vår miljöpolicy genom att:

 • Minska energiförbrukningen
 • Miljöanpassa transporter
 • Minimera restprodukter
 • Undvika miljöskadliga kemikalier
 • Löpande kompetensutveckling

Vårt miljöarbete innebär också att vi ställer höga miljörelaterade krav på våra leverantörer och underentrepenörer vad gäller:

 • Miljöanpassade transporter
 • Redovisning av ingående komponenter
 • Redovisning av produktionsmetoder
 • Minimering av restprodukter

Samtliga företag inom GE-Gruppen vill verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle genom att erbjuda tjänster och produkter med hänsyn tagen till både människor och miljö.

         Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.    


Lahallsvägen 2        
432 65 Väröbacka
Tel. 0340- 66 99 40
Fax. 0340-66 56 87 
              
Webbyrån Camero