GE Sprinkler Logo Yoast

Effektivt brandskydd och brandsäkerhet sedan 1987

Vi erbjuder effektiv släckutrustning från projektering till färdig anläggning. Våra medarbetare  är proffs på fasta släcksystem som  är den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra brandkatastrofer. Med oss får du kvalitet, service och en trygg leverantör av brandskydd. 

Våra tjänster inom släckskydd och vattensprinkler

Projektering

Vi ser till att släcksystemet får rätt dimensioner för att ge er maximalt brandskydd och hög säkerhet vid händelse av brand.

Montering av släcksystem

Våra certifierade montörer installerar släcksystemet och ser till att alla delar av brandskyddet fungerar som det ska.   

Service och underhåll

Alla släcksystem behöver service och underhåll för att kunna garantera ett säkert brandskydd. Vi erbjuder service och underhåll till alla våra kunder. 

Fördelar med fast släckskydd

Fast installerade släcksystem är en väldigt effektiv åtgärd för ett robust skydd mot brandkatastrofer. Med sprinkler får du ett både kostnadseffektivt och miljövänligt brandskydd med beprövad teknik. Dessutom får ni fördelar som:  

Certifierad anläggarfirma vattensprinkler SBSC

Certifierade enligt SBF 1020

Certifieringen innebär att vi har rätt kompetens och ställer höga krav på organisation och personal. Det är även ett bevis på att våra brand- och säkerhetsanläggningar utförs med hög funktionsduglighet och tillförlitlighet. Så när du anlitar oss kan du vara trygg med att du får säkert system av hög kvalitet.

Läs mer om SBSC för företag

Vi är GE-Sprinkler

Är du i behov av ett effektivt och miljövänligt brandskydd? Vi har över 30 års erfarenhet av släckskydd och erbjuder hela kedjan från projektering och montering till service och utbildning.

Kontakta oss

Har du frågor kring brandskydd, brandsäkerhet eller vattensprinkler är du varmt välkommen att kontakta oss. Du når oss också på telefon: 0340-66 99 40.