Historia

- 1974 startas ett företag som heter VVS-Teknik och som bara var specialiserade på VVS.

- 1987 grundades GE-Sprinkler som en avknoppning av CE-Sprinkler Väst AB.  

- 1993 ombildas VVS-Teknik till GE-Rör och GE-Gas: GE-Gruppen bildas.

Från starten av GE-Sprinkler hade man 7 anställda som på senare år har växt ut till 17 montörer och 6 tjänstemän. Företaget har alltid legat i Väröbacka och man har utfört ett antal utbyggnationer både på kontor och lagersidan genom åren.

 

   


Lahallsvägen 2        
432 65 Väröbacka
Tel. 0340- 66 99 40
Fax. 0340-66 56 87 
              
Webbyrån Camero